سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵

پشتیبانی فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ از مشاغل اینترنتی خُرد: بیان یک تجربه


زهرا افراز
در بخش: برگزیده‌ها
یکشنبه ۱ اسفند ۹۵

آتش به جان کودکان کار

تکاپوی نهادهای مردمی، سکوت نهادهای مسئول
حمیده چگونیان
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۸ دی ۹۵

دفاع از دستفروشان "در برابر امواج"


یکشهر/حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۹ دی ۹۵

الگوهای تجاری فروشگاه‌های اینترنتی


طاهره جورکش
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۵ آذر ۹۵

همة خشونت‌ها علیه زنان دستفروش


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲۲ آبان ۹۵

دستفروشی را به عنوان شغل به رسمیت بشناسیم


سالی روور/ ترجمه: یکشهر
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۹ مهر ۹۵

حقوق سیاسی معلولان: طرح یک بحث


محمدکریم آسایش
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵

آیا اینترنت می‌تواند به کمک مشاغل خُرد و خانگی بیاید؟


زهرا افراز
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵

طرح حمایت از مشاغل خانگی، خُرد و کوچک، ۶ سال پس از تصویب


زهرا افراز
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۱ مرداد ۹۵

شهربان یا شهربانی: نگاهی به شرکت شهربان و اختیارات جدیدِ آن


یادداشت تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۲۵ تیر ۹۵

بررسیِ طرح جدید "ساماندهی دستفروشان مترو"


سایت خبری-تحلیلی مهرخانه
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۵

معلولیت، چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران


طاهره جورکش
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵

ساماندهی مشاغل دستفروشی: روز از نو روزی از نو؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵

محروم از پوشش قانون، پنهان از چشم مردم: کودکان کارِ کارگاه‌های کوچک


محمدرضا کابلی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۰ بهمن ۹۴

از زنان سرپرست خانواری که در مترو دستفروشی می‌کند چه می‌دانیم؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۱۱ بهمن ۹۴

دستفروشان بساط گستر درشهر تهران: واقعیت‌های آماری، راهکارهای انسانی


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۴ بهمن ۹۴

برای حل مسائل دستفروشان باید یک گفتگوی اجتماعی بین ذی‌نفعان شکل بگیرد


مصاحبه با دکتر رضا امیدی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۶ دی ۹۴

نهاد ملی یا سیاست ملی حمایت از کودکان؟


محمد حسینی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۹ دی ۹۴

شهر امن: شهروند، فضا و تکنولوژی


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۴ دی ۹۴

آیا تهران گامی دیگر به سوی بی‌عدالتی آموزشی خواهد برداشت؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۲۷ آذر ۹۴

چه نهادی در قبال کودکان، مسئول است؟


محمد حسینی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۶ آبان ۹۴

ورزش زنان: هر دم از این باغ بری می رسد


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۱۷ آبان ۹۴

گزارش همایش "ازدواج کودکان"


زهرا افراز
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
شنبه ۲ آبان ۹۴

نتایج اسفبار ساماندهی دستفروشان آبادان توسط بخش خصوصی


حکیم محسن‌پور
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۷ مهر ۹۴

"شهر دوستدار کودک" واژه‌ی بی‌معنا در مدیریت شهری


فرانک جواهری
در بخش: جامعه
یکشنبه ۱۹ مهر ۹۴

حلقه‌های مفقوده‌ی شهر دوستدار کودک


حمیدرضا واشقانی فراهانی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۸ مهر ۹۴

طنین زنگ مدرسه و صدای ناشنیده کودکان افغانستانیِ مانده بر در


سامان صفرزائی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۲ مهر ۹۴

حذف زنان از عرصه‌ی ورزش؛ از سکوهای ورزشگاه تا زمین بازی


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۲۹ شهریور ۹۴

مطالبات زنان در سامانه‌ی ۱۰۱: شهری، شغلی و برابری‌خواهانه


ارغوان سعیدی
در بخش: جامعه
جمعه ۲۰ شهریور ۹۴

نقد و بررسی وضعیت کودکان کار و نسبت آن با فقر شهری در ایران


نفیسه میرایی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۰ مرداد ۹۴

دولت و حضور اجتماعی زنان: بدعت‌گذاری در حکمرانی؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۳ تیر ۹۴

نگاهی به همایش "حمایت مؤثر از کودکان کار و خیابان"


محمدرضا کابلی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۰ تیر ۹۴

نقش مردم در اداره شهر: مورد شهرک اکباتان


یکشهر
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۹۴

از کارِ دستفروشی به شغل دستفروشی


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۱ خرداد ۹۴

بازار کار آنلاین: بخش نوظهور اقتصاد غیررسمی


نسترن صارمی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۶ خرداد ۹۴

شهرنشینی، اقتصاد غیررسمی و کار شایسته (۲)


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۴

شهرنشینی، اقتصاد غیررسمی و کار شایسته (۱)


حمیده چگونیان
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۴

سرگذشت بیمه‌های درمانی کشور و جایگاه بیمه‌ی سلامت


زهرا افراز
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳

حضور و غیبتِ زنان در جشن سالانه‌ی سینما


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۳

زنان پشت درهای بسته: از آنالیزورهای زن فوتبال ایران چه می‌دانیم؟


مهدی مظفری
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۹ بهمن ۹۳

دست زنان از تصمیم ها برای ورزش بانوان کوتاه استدر بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۶ آبان ۹۳

موانع اشتغال زنان در ایران در گفت‌وگو با اعظم خاتمدر بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۱۸ مهر ۹۳

کودکان: درد مشترک؛ درمان‌های پراکنده؟


محمدرضا کابلی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۳

وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران (۳)


نرگس خسروشاهی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۳

وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران (۲)


نرگس خسروشاهی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۳ شهریور ۹۳

وضعیت اشتغال زنان در ایران (۱)


نرگس خسروشاهی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۸ مرداد ۹۳

بررسی شکل گیریِ «مادون طبقه» در مناطق برخوردار در گفت وگو با حسین راغفر


شکوفه حبیب‌زاده
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳

نگاهی به تلاش یکساله دولت و مجلس برای استیفای حقوق کودکان


محمدرضا کابلی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۳

پانزده سال برای اجرا نشدن طرح بیمه زنان خانه‌دار


سپیده ثقفیان
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۳

مروری بر بحران‌های جمعیت شناختی و سیاست‌گذاری دولت‌ها


مایکل تیتبام و جی وینتر / ترجمه:سروش آریا
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۷ فروردین ۹۳

نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد پیرامون شکاف جنسیتی


رضا خباز
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۲

مروری بر تولد و اغمای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان


سمیرا کریمی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۲ بهمن ۹۲

کمبود فضاهایی برای شادی


بنفشه رنجی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «»
شنبه ۱۹ بهمن ۹۲

انجمنی کوچک به گستره ی ایران


محمدرضا کابلی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۸ دی ۹۲

کارتن‌خوابی: پایان یک انکار


تانیا پاکزاد
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۶ دی ۹۲

کتابخانه‌ای برای ساختن آینده

گزارشی از کتابسرای خودگردان زنان اندیمشک
امیر جمشیدی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
یکشنبه ۵ آبان ۹۲

جمعیتی برای دفاع از کودکان کار و خیابان


آرش موسوی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
یکشنبه ۵ آبان ۹۲

مدرسه افغان‌ها، مدرسه‌ای پر از امید


پرنیان ابراهیم‌زاده
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»