چهارشنبه ۳ آذر ۹۵

گزارشی از نشست چالش‌های فراروی مدیریت شهری


محمدکریم آسایش
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

در دفاع از موزه هنرهای معاصر تهران


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
جمعه ۱۳ آذر ۹۴

گزارشی از نشست "عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان"


طاهره جورکش
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۶ مرداد ۹۴

حوزه‌های ذاتی دولت قابل واگذاری نیستدر بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۴ اردیبهشت ۹۴

تقویتِ حکمرانی محلی یا سلب مسئولیت از دولت؟


محمدرضا کابلی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۱۴ آذر ۹۳

به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان


محمدرضا صدقی رضوانی
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «»
چهارشنبه ۷ آبان ۹۳

"جوانمردان" میزبان کودکان افغان


سپیده سالاروند
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

نگاهی به همایش "زنان؛ کارآفرینانِ عرصه‌ی اقتصاد و فرهنگ"


شهرزاد اکبر
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۳

گزارشی از اولین نشست حق بر شهر


محمد کریم آسایش
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «»
جمعه ۲۲ فروردین ۹۳

گردهمایی مجدد مردم برای نجات کوه‌شاه


حامد کریم‌قاسمی
در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۶ بهمن ۹۲

فراخوان مدنی: حرکت در "سطح" شهر حق عابران است

نرده‌های چهارراه ولیعصر را بردارید

در بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
سه شنبه ۱۰ دی ۹۲

صدای معلولان بر در و دیوار شهر

گزارشی از یک رویداد شهری

در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»