نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'گردشگری'


پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵

کوتاه‌ترین راه را فراموش کن، الگوریتمی برای یافتنِ زیباترین راه


آرکسیو / ترجمه:یکشهر
در بخش: شهرهای جهان

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۹ دی ۹۳

آشوراده: بیم‌ها و امیدهادر بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png