نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'نشست'


جمعه ۲۰ شهریور ۹۴

نقد و بررسی وضعیت کودکان کار و نسبت آن با فقر شهری در ایران


نفیسه میرایی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲ شهریور ۹۴

برگزاری نشست هفتم از سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهردر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png