نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'نابینایان'


یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵

معلولیت نباید باعث محدودیت باشد


طاهره جورکش
در بخش: محیط شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳

عصای سفید در حکم چراغ قرمزدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png