نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'میراث فرهنگی'


شنبه ۱ خرداد ۹۵

منازعات شهرداری با دولت: قانونمندی یا گروکشی؟


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
شنبه ۱۷ مرداد ۹۴

میراث فرهنگی قابل تفکیک به ملی و محلی نیست


سمیرا هاشمی و حبیب دانشور
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
سه شنبه ۶ مرداد ۹۴

حوزه‌های ذاتی دولت قابل واگذاری نیستدر بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۹ تیر ۹۴

"شهرداری با میراث تاریخی چه خواهد کرد؟"در بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۲۶ تیر ۹۴

تیرِ خلاص بر پیکر نیمه‌جان عمارت کلاه‌فرنگی


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۷ تیر ۹۴

تخریب انضباطى بافت تاریخی عودلاجان


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۳

همبستگی موزه‌های ایران با میراث تخریب شده‌ی باستانی عراقدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱ مرداد ۹۳

تخریب خانه اتحادیه کار شهرداری استدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۳

اصفهان میزبان مجلسی در ذکر مصایب نقش جهاندر بخش: رویدادها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۳ آبان ۹۲

پنگ‌خانه جدید به جای "پنگ خانه" قدیمیدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۳ آبان ۹۲

کاخ گلستان، در خطر حذف از میراث جهانی یونسکودر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۲۸ مهر ۹۲

زمانی برای تعظیم برج‌ها

حکایتِ پیروزی مردم در یک پرونده‌ی شهری
ماندانا منصوری
در بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png