نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'معلولان'


دوشنبه ۱۹ مهر ۹۵

حقوق سیاسی معلولان: طرح یک بحث


محمدکریم آسایش
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۵

معلولیت، چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران


طاهره جورکش
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵

نشستی برای بررسی چالش‌های زندگی معلولاندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۳

پلاک ویژه خودرو معلولان و تردد با مانع در معابر شهردر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
سه شنبه ۱۰ دی ۹۲

صدای معلولان بر در و دیوار شهر

گزارشی از یک رویداد شهری

در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png