نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'مصوبه بازنگری'


شنبه ۳ خرداد ۹۳

طرح تفصیلی شهر تهران: این قصه آخرش خوش نیست ؟


محمدکریم آسایش
در بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png