نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'مشاغل دستفروشی'


پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۲)


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۱)


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۴ اسفند ۹۴

دستفروشی را حمایت کنید نه حذفدر بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png