نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'مشاغل خانگی'


دوشنبه ۹ اسفند ۹۵

تاکسی علیه تاکسی: وقتی دولت ناچار به اخذ تصمیم استدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵

آیا اینترنت می‌تواند به کمک مشاغل خُرد و خانگی بیاید؟


زهرا افراز
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵

طرح حمایت از مشاغل خانگی، خُرد و کوچک، ۶ سال پس از تصویب


زهرا افراز
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png