نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'محیط زیست شهری'


شنبه ۱۸ دی ۹۵

چه کسانی را به شورای شهر بفرستیم؟


حسین آخانی
در بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۲ بهمن ۹۲

پارک پردیساندر بخش: آلبوم عکس

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۲ بهمن ۹۲

خانم ابتکار پردیسان را به شهرداری ندهید


دکتر حسین آخانی
در بخش: محیط شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png