نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'مؤسسه رحمان'


شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۵

معلولیت، چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران


طاهره جورکش
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵

نشستی برای بررسی چالش‌های زندگی معلولاندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png