نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'فقر'


پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۲)


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۱)


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۰ مرداد ۹۴

سلسله نشست‌هایی با موضوع طردشدگان در دانشگاه تهراندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۳ تیر ۹۴

نگاهی به همایش "حمایت مؤثر از کودکان کار و خیابان"


محمدرضا کابلی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۵ اردیبهشت ۹۴

مرگ دلخراش دستفروشی دیگر این‌بار در تبریزدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۸ مرداد ۹۳

بررسی شکل گیریِ «مادون طبقه» در مناطق برخوردار در گفت وگو با حسین راغفر


شکوفه حبیب‌زاده
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۸ دی ۹۲

کارتن‌خوابی: پایان یک انکار


تانیا پاکزاد
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png