نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'فقر شهری'


جمعه ۲۳ مهر ۹۵

زنان زباله‌گرد سیمایی جدید از فقر شهری در تهراندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

مسکن؛ عامل اصلی فقر در تهراندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۲۰ شهریور ۹۴

نقد و بررسی وضعیت کودکان کار و نسبت آن با فقر شهری در ایران


نفیسه میرایی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png