نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'فضای شهری'


پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۲)


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵

پدیدة دستفروشی حاصل اقتصادی است که شغل ایجاد نمی‌کند (۱)


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۲ تیر ۹۴

چرا شهرها در حال ویران کردن گرافیتی‌ها هستند؟


توماس بوش / ترجمه:خیزران اسماعیل‌زاده
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۸ مرداد ۹۳

فراخوان جایزه داستان تهراندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱ مرداد ۹۳

طوماری برای حفظ فضای سرزنده شهری چهارراه ولیعصردر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png