نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'طرح تفضیلی تهران'


جمعه ۳ مرداد ۹۳

از فراز طرح تفصیلی و نشیب تهران


فرشید مقدم سلیمی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۳ خرداد ۹۳

طرح تفصیلی شهر تهران: این قصه آخرش خوش نیست ؟


محمدکریم آسایش
در بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png