نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'شورای محله'


جمعه ۳ آبان ۹۲

نقش شورایاری‌ها در سیاست محله‌محورِ مدیریت شهری


پیام ذوقی
در بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png