نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'شهرهای خاکستری'


شنبه ۸ آبان ۹۵

یادداشت‌هایی نظری دربارة "شهرهای خاکستری" : ظهور آپارتاید شهری؟


اورن یفتاچل/ ترجمه و تلخیص آیدین ترکمه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png