نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'سکونت گاه های غیررسمی، اقتصاد، اشتغال، ادغام، زمین شهری، مسکن'


جمعه ۵ دی ۹۳

سه شیوه‌ی مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری


پابلو واجیونه / ترجمه:ابوالفضل حاجی زادگان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «»


archive.png archive.png