نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'دولت'


چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵

سوداگری در بازار زمین و الزامِ اصلاحات نهادی


حجت‌الله میرزایی
در بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲۴ اسفند ۹۴

دستفروشی را حمایت کنید نه حذفدر بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۶ آبان ۹۴

ورزش زنان: هر دم از این باغ بری می رسد


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۳۰ مرداد ۹۴

سهم زنان حتی در استخدام آموزش‌وپرورش یک پنجم مردان استدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱۰ مرداد ۹۴

دولت و حضور اجتماعی زنان: بدعت‌گذاری در حکمرانی؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۹۴

از کارِ دستفروشی به شغل دستفروشی


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۶ خرداد ۹۴

شهرنشینی، اقتصاد غیررسمی و کار شایسته (۲)


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۴ تیر ۹۳

خروج وازکتومی از عناوین مجرمانهدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۲ تیر ۹۳

کمیسیون ماده‌ی ۵ و امکانات ِنقض قانونی قانون


نسترن ناصریان
در بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png