نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'دستفروشی'


سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵

در هراس عید با دستفروشاندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۸ دی ۹۵

دفاع از دستفروشان "در برابر امواج"


یکشهر/حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۵ آذر ۹۵

همة خشونت‌ها علیه زنان دستفروش


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲۲ آبان ۹۵

دستفروشی را به عنوان شغل به رسمیت بشناسیم


سالی روور/ ترجمه: یکشهر
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲۲ آبان ۹۵

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی دستفروشاندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵

تصویب طرح ساماندهی دستفروشان در دولتدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲۹ خرداد ۹۵

جذب روزانه اراذل و اوباش برای مقابله با سدِ معبر


معصومه اصغری
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۳ خرداد ۹۵

سمیناری دربارۀ دستفروشی و مسئلۀ رفاهدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵

ساماندهی مشاغل دستفروشی: روز از نو روزی از نو؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵

با قانونگذاری مناسب به طرد اقتصادی مشاغل دستفروشی پایان دهیددر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲۱ فروردین ۹۵

صدای دستفروشان را به گوش مسئولان برسانیمدر بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۶ اسفند ۹۴

برخوردهای شهرداری تهران با دستفروشان همة مسئولان را به اعتراض واداشته است


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱ اسفند ۹۴

دستفروشی راه حل مردمی است برای ایجاد اشتغال


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱ اسفند ۹۴

سد معبر بد است، برای همسایهدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
سه شنبه ۲۰ بهمن ۹۴

از زنان سرپرست خانواری که در مترو دستفروشی می‌کند چه می‌دانیم؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۱۱ بهمن ۹۴

دستفروشان بساط گستر درشهر تهران: واقعیت‌های آماری، راهکارهای انسانی


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۳ بهمن ۹۴

دستفروشان: طرد اجتماعی، بی‌مهریِ پژوهشیدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۲۳ دی ۹۴

# من از دستفروشان هم خرید می‌کنم


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۴ دی ۹۴

به خشونت فیزیکی و کلامی علیه دستفروشان خاتمه دهیددر بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲ آبان ۹۴

نتایج اسفبار ساماندهی دستفروشان آبادان توسط بخش خصوصی


حکیم محسن‌پور
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png