نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'حاشیه نشینی'


جمعه ۵ شهریور ۹۵

مشکل: فقدان سیاست مسکن و شهری


گیتی اعتماد
در بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png