نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'جهان نما'


سه شنبه ۶ مرداد ۹۴

حوزه‌های ذاتی دولت قابل واگذاری نیستدر بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
یکشنبه ۲۸ مهر ۹۲

زمانی برای تعظیم برج‌ها

حکایتِ پیروزی مردم در یک پرونده‌ی شهری
ماندانا منصوری
در بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png