نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'بازارچه محلی'


شنبه ۳ اسفند ۹۲

بازارچه‌های محلی: راهی برای رونق کسب و کار خُرد شهری


آزاده خرمی مقدم، سهند ابراهیمی پورفائز
در بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png