نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'اقتصاد'


دوشنبه ۲۴ اسفند ۹۴

دستفروشی را حمایت کنید نه حذفدر بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳

منظرهای جدید در مطالعات شهری


آندرو کِربی / ترجمه:سامان صفرزایی
در بخش: رسانه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۳ اسفند ۹۲

بازارچه‌های محلی: راهی برای رونق کسب و کار خُرد شهری


آزاده خرمی مقدم، سهند ابراهیمی پورفائز
در بخش: حکمرانی شهری

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
شنبه ۱۴ دی ۹۲

نظریه‌ی پایه شهر تهران (بخش اول)


محمد سالاری
در بخش: طرح و برنامه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png