نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'اقتصاد شهر'


شنبه ۲۲ آبان ۹۵

دستفروشی را به عنوان شغل به رسمیت بشناسیم


سالی روور/ ترجمه: یکشهر
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۲۲ آبان ۹۵

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی دستفروشاندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۱ اسفند ۹۴

دستفروشی راه حل مردمی است برای ایجاد اشتغال


امیرحسین سادات
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png