نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'اصناف'


یکشنبه ۴ بهمن ۹۴

برای حل مسائل دستفروشان باید یک گفتگوی اجتماعی بین ذی‌نفعان شکل بگیرد


مصاحبه با دکتر رضا امیدی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۶ آذر ۹۴

برخوردهای قهری با دستفروشان ادامه پیدا می کند؟در بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۹۴

مسئولیتِ برزمین‌مانده‌ی اتحادیه‌های صنفی در قِبالِ مشاغل دستفروشی


گزارش تحریریه
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png