نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'اسیدپاشی'


دوشنبه ۳۰ شهریور ۹۴

برگزاری نمایشگاه "گذرهراسی" پیرامون حضور اجتماعی زناندر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۵ مرداد ۹۴

بوکان: وقتی اراده برای مقابله با اسیدپاشی وجود دارددر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۰ آذر ۹۳

اسیدپاشی: هیچکس در امان نیستدر بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۳۰ آبان ۹۳

مردم و دولت‌ها در مبارزه با اسیدپاشی: نگاهی به تجربیات جهانی


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
شنبه ۳ آبان ۹۳

چگونه شهری ناامن برای زنان بسازیم؟


حمیده چگونیان
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png