نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'آموزش و پرورش'


چهارشنبه ۸ مهر ۹۴

طنین زنگ مدرسه و صدای ناشنیده کودکان افغانستانیِ مانده بر در


سامان صفرزائی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۳۰ مرداد ۹۴

سهم زنان حتی در استخدام آموزش‌وپرورش یک پنجم مردان استدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
جمعه ۱۸ مهر ۹۳

کودکان: درد مشترک؛ درمان‌های پراکنده؟


محمدرضا کابلی
در بخش: جامعه

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»


archive.png archive.png