سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵

در هراس عید با دستفروشان

عید نوروز لحظه شادی ملت است، مناسبتی که هم به اعتبار فرهنگ کهنسال کشور و هم به دلیل اتکا به نو شدگی و تجدیدحیات طبیعت، پیام آور امید و آرزوی بهبودی است. مناسک پرشماری که با این واقعه همراه هستند همه مستقیم و غیرمستقیم بر همین وجوه شادمانگی، امیدواری و تجدید حیات تأکید دارند.

کودکانی که اسکناس‌های نو عیدی می‌گیرند، والدینی که با شوق، رخت‌ولباس نو بر تن فرزندانشان می‌کنند، سالمندانی که با امید، انتظار گرد هم آمدن خانواده را می‌کشند و کسبه‌ای که به امید رونق بازار شب عید مغازه‌هایشان را چراغانی می‌کنند. با اینهمه به اشتباه خواهیم رفت چنانچه فراموش کنیم که حتی در این عمومی‌ترین مناسبت شادی در کشور، همه آحاد مردم در آن به یکسان شریک‌اند. کم نیستند کوکانی که نه در انتظار عیدی گرفتن هستند و نه امیدی به تعویض لباس مندرسشان داند. هر روز بر تعداد کسانی که تنگدست‌تر از آن هستند که رخت‌ولباس نوی برای خود و خویشانشان تهیه کنند افزوده می‌شود و بسیارند سالمندانی که روزهای تعطیلی عید برای‌شان مترادف تنهایی است و تأییدی بر بی کَسی.
دستفروشان و بساط گستران شهر نیز در زمرة اقشاری هستند که نه با خوشی و شادمانی، که با هراس و نگرانی به استقبال عید می‌روند. افزایش رفت‌وآمد پیاده در شهر در روزهای منتهی به عید نوروز برای آن‌ها که مشتریان همیشگی خود را در شهر دارند قاعدتاً باید فرصتی باشد تا این گروه از کسبه که سرما و گرمای خیابان و هجمة گاه‌وبیگاه مأموران شهرداری را در طول سال تجربه می‌کنند، رونقی به بساط خویش بدهند. و درست در همین روزهاست که بیش از پیش مورد عتاب و تندی نیروهایی قرار می‌گیرند که به نام نامیِ قانون منع سد معبر از تلاش روزمرة آن‌ها برای معیشت جلوگیری می‌کنند.
روزهای منتهی به عید نوروز برای دستفروشان روزهایی آکنده از نگرانی است، روزهایی مملو از دلهره که هراس مورد هجوم قرار گرفتن بر آن سایه افکنده است. هراسی که به میزانی که از چشم ما شهروندان پنهان بماند هراس‌افکنان را جری‌تر و دستفروشان را منزوی‌تر از پیش خواهد ساخت.
ما می‌توانیم با حضور خود در کنار دستفروشان بر وجود این واقعیت تلخ و این بی عدالتی در تقسیم فضاهای عمومی شهر شهادت دهیم. ما می‌توانیم با تهیه فیلم‌های کوتاهی که از حضور دستفروشان در شهر و نگرانی‌شان از بابت کسب معاش در روزهای منتهی به شب عید حکایت دارد هم بستة آنان بمانیم .
مکان : همة شهرهای ایران
زمان : از ۱۵ اسفند تا شب عید
مدت فیلم : ۱ دقیقه
حداکثر حجم : ۵ مگابایت
فیلم‌های خود را به شماره تلگرام۰۹۳۹۴۰۵۵۷۱۵ و یا id: @yekshahr
ذکر نام و فامیل فیلمبردار و مکان و ساعت فیلمبرداری الزامی است.
■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.
پیام‌ها