پنجشنبه ۱۸ آذر ۹۵

کارمندان دولت، پزشکان و اعضای هیئت علمی در فهرست کارگران ساختمانی

بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در انتظار اعلام سهمیة سازمان تأمین اجتماعی برای انجام کارهای بیمه‌ای خود هستند و کمبود بودجه و منابع مالی موجب شده بیشتر این افراد ماه‌ها در صف انتظار بمانند تا اگر اعتباری اختصاص یافت و یا بودجه‌ای تعیین شد خود و خانوادة خود را بیمه کنند. این در حالی است که به گفتة علیرضا عبدالله‌زاده، مشاور احمد میدری در وزارت کار، از میان ۶۸۰ هزار نفری که تحت پوشش بیمة کارگران ساختمانی هستند، حدود ۵۶ هزارنفر در اصناف دیگر هم فعال بوده‌اند؛ اما خود را به اسم کارگر ساختمانی بیمه کرده‌اند تا از مزایای آن از جمله حق بیمة کمتر بهره‌مند شوند. او همچنین از حضور ۱۱ هزار نفر کارمند دولت و ۵۰ عضو هیئت علمی در این فهرست خبر می‌دهد۱.

تعرفه‌ی پایین ۷ درصدی بیمه کارگران ساختمانی در مقایسه با دیگر بیمه‌ها زمینه را برای سوءاستفاده‌ی افراد سودجو مهیا کرده‌است، به طوری‌که برخی با ارائة مدارک جعلی خود را کارگرساختمانی جا می‌زنند و با پرداخت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در ماه به تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

به گفتة عبدالله‌زاده، وزارت کار با همکاری سازمان تأمین اجتماعی بانک اطلاعاتی تشکیل داده و سامانة رفاه به منظور ثبت‌نام کارگران ساختمانی به راه افتاده تا بر فرآیند دریافت بیمه و صلاحیت این افراد نظارت شود. از سال ۸۶ دولت بیمه‌هایی را جهت حمایت از افرادی که بضاعت کافی برای بیمه خویش‌فرما ندارند در نظر گرفته است که در این بین کارگران ساختمانی بیشترین طیف را تشکیل می‌دهند و سهم بیشتر این هزینه‌ها را دولت متقبل می‌شود. براساس این سامانه بسیاری از این افراد احراز هویت شده‌اند و افرادی که مدارک لازم را ارائه داده‌اند اما واجد شرایط نیستند از سیستم حذف شده‌اند؛ از جمله افرادی که وام‌های چندصد میلیونی دریافت کرده‌اند، تعدادی از اصناف، تعدادی از پزشکان و دندان‌پزشکان و امثالهم۲.
تعرفه‌ی پایین ۷ درصدی بیمه کارگران ساختمانی در مقایسه با دیگر بیمه‌ها زمینه را برای سوءاستفاده‌ی افراد سودجو مهیا کرده‌است، به طوری‌که برخی با ارائة مدارک جعلی خود را کارگرساختمانی جا می‌زنند و با پرداخت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در ماه به تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند. شرایط سهل و آسان بیمه کارگران ساختمانی یکی دیگر از دلایلی است که امکان سوءاستفاده متخلفان را در نبود ساز وکارهای نظارتی فراهم می‌کند: طبق مصوبة هیئت وزیران کارگرساختمانی پس از أخذ کارت مهارت فنی از سازمان فنی حرفه‌ای کشور و ارائة آن به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند تحت پوشش بیمه قرار بگیرد۳. اما با وجود ضعف نظارتی و بازرسی‌های مستمر افراد با مشاغل و حرفه‌های متفاوت تنها با شرکت در آزمون و أخذ کارت مهارت می‌توانند از مزایای بیمة کارگران ساختمانی استفاده کنند و کارگرانی که اصل کارشان مرتبط با ساختمان است باید مدت‌ها در صف انتظار باقی بمانند.
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی هم در گفت‌وگو با مهر به نقل از شرق، دربارة آخرین وضعیت عملکرد سامانة پالایش بیمه کارگران ساختمانی گفت: سامانة پالایش بیمه کارگران ساختمانی پیش از این، در چهار استان کشور به‌صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود که براساس مصوبه روز دوشنبه کارگروه قانون رفع موانع اجرای بیمه کارگران ساختمانی، سراسری شد. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود یک‌میلیون و ۴۰۰‌ هزار کارگر ساختمانی در سطح کشور فعالیت می‌کنند، افزود: درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند حدود یک‌میلیون و صدهزار نفر از این تعداد، کارگران تحت پوشش بیمه هستند، اما در چند مرحله تعدادی از این افراد به‌دلیل نداشتن "کارت مهارت فنی و حرفه‌ای شاغل در بخش ساختمان"، تغییر شغل یا اشتغال در بخش غیرساختمانی، از سامانه حذف شدند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه هم کارگران متقاضی بیمه و هم افراد بیمه‌شده در بخش ساختمان باید در این سامانه ثبت نام کنند. پس از ثبت‌نام، افراد شناسایی می‌شوند و در مرحله بعد افرادی که صلاحیت آنها تأیید شده، به انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که در سطح کشور ۳۰ انجمن هستند، معرفی خواهند شد. همچنین انجمن‌های صنفی کارگران بازرسی‌های لازم را برای بررسی مجدد صلاحیت افراد به عمل می‌آورند و در نهایت نتیجه این پالایش اعلام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست افراد پالایش شده را بیمه کند۴.
1- http://sharghdaily.ir/News/108600
2- همان
3- http://iran-newspaper.com/newspaper/95434
4- http://sharghdaily.ir/News/108600


■ دسته‌بندی:  «جامعه»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.
پیام‌ها