شنبه ۲۴ مهر ۹۵

نشستی برای جستجوی ریشه‌های فساد شهری

با افشای واگذاری املاک نجومی توسط شهرداری تهران، بحث فساد در مدیریت شهری به بحثی عمومی تبدیل شد، چنانکه پیش از آن با باز شدنِ بحثِ فیش‌های نجومی و اختلاس‌ها، فساد در ساختار دولتی و در جامعه مورد توجه همگانی واقع شد.
اما فساد در مدیریت شهری ابعادی بس گسترده‌تر از املاک نجومی دارد، همانگونه که ابعاد فساد در سطح ملی از فساد در اجرا به فساد سیستماتیک و فساد در حوزه‌های قانونی گسترش یافته است. از قانون افزایش تراکم سال ۱۳۶۹ مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته تا قانون کمیسیون ماده ۵ و اصلاحات بعدی آن که امکان معامله بر سر قانون (طرح‌های تفصیلی) را فراهم می‌سازد و وضعیت ناقانون و فاقد خط قرمز و حد و مرز طرح تفصیلی تهران که تغییرات مستمر در آن، زمینة هرگونه اعمال نفوذ را فراهم می‌سازد. مصوبة "برج باغ" تا حراج اراضی شهری از طریق "تهاتر"، عدم انطباق هزینه‌کردهای شهرداری با اسناد هزینه و واگذاری‌های بدون طی تشریفات و مزایده، همه و همه عمق سیاهی فساد در مدیریت شهری و شهرسازی را آشکار می‌سازد. در کنار این فاخعه، شاهد هستیم که آن‌ها که جرمشان هویدا کردن این اسرار است را لب می‌دوزند.

وظیفه جامعه شناسی شهری به عنوان یک علم، وفاداری به حقیقت و واکای علمی و انتقادی حقیقت تلخ و عریان فساد شهری است تا با شناخت ابعاد آن در جامعه، حقوق، ضوابط و طرح‌های شهرسازی و اقتصادسیاسی چراغی روشن در دستان کنشگران منتقد فسادهای شهری قرار گیرد. نشستِ "ریشه‌های فساد شهری"، گامی است کوچک در این راه و در تداوم کنشگری فعالان شهری، مدنی و رسانه‌های روشنگر و ادای دِینی به آن‌ها که دراین راه‌ِدشوار، متحمل مرارت‌ها و موانع گوناگون هستند.
در این نشست ، فردین یزدانی از اقتصاد سیاسی فساد شهری می‌گوید. دکتر سید محمود کاشانی، زوایای حقوقی فساد در مدیریت شهری را وا می‌کاود. دکتر حسین ایمانی جاجرمی نگاهی جامعه شناختی به فساد شهری می‌اندازد. جواد اکبری، فسادپذیری طرح‌های شهری را بررسی می‌کند و حسن پرسا از فعالان شهری خیابان هاشمی، روایت تخلفات برج سیستانیکا را باز می‌گوید.
این نشست دوشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی، بزرگراه جلال آل احمد، برگزار می‌شود.
■ دسته‌بندی:  «رسانه»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.
پیام‌ها