دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

چهارباغ عباسی اصفهان؛ شروعی برای پیاده‌روسازی خیابان

طرح تبدیلِ محور چهارباغ در اصفهان به پیاده‌رو با هدف تشویق شهروندان به استفاده نکردن از خودرو شخصی از ۵ مرداد اجرا می‌شود. پویش مردمی "سه‌شنبه های بدون خودرو" موجب شد تا این طرح پس از سال‌ها که از تصویب آن گذشته بود اجرایی گردد.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد۱: به دنبال برنامة سه شنبه‌های بدون خودرو و با هدف تشویق شهروندان به استفاده نکردن از وسایل نقلیة عمومی و شخصی، اقدام به اجرای "طرح پیاده رو شدن محور چهارباغ عباسی" در سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ کرده‌ایم.

علیرضا صلواتی در ادامه افزود: در مرحله اول، طرح "سه شنبه‌های بدون خودرو" را اجرا کردیم و اکنون در ادامه از سه‌شنبه ۵ مرداد، طرح "پیاده‌رو شدن محور چهارباغ عباسی" را اجرایی می‌کنیم. سه شنبه‌های بدون خودرو به عنوان پویشی مهم قلمداد می شود و سعی داریم که آرام آرام در هر منطقه، یک خیابان را به پیاده‌راه تبدیل کنیم تا شهروندان در سه‌شنبه‌ها از وسایل حمل‌ونقل پاک مانند دوچرخه، اسکوتر، درشکه، خودرو برقی کوچک و موتورهای برقی برای حمل و نقل استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: اهمیت ترافیکی خیابان چهارباغ عباسی بالاست و راه حل این مسئله تقسیم ترافیک این خیابان بین دو خیابان دیگر است.
در همین خصوص ابوالفضل قربانی عضو شورای شهر اصفهان می‌گوید۲: در تمام شهرهای گردشگر پذیرِ دنیا، خیابان‌های مرکزی شهر مجوز تردد خودرو ندارند و خیابان‌های تاریخی فقط محل عبور عابران هستند و مشکلی هم برای کسبه ایجاد نمی‌کنند و روال عادی کسب‌وکار در این خیابان‌ها ادامه دارد. اگر پیاده‌راه‌سازی چهارباغ به درستی و با برنامه باشد چه بسا که کسب و کار فروشندگان در این خیابان بهتر از گذشته شود. آنچه تجربه خیابان شانزه لیزه فرانسه نشان می‌دهد از این قرار است که هرچه پیاده راه این خیابان عریض تر شده کسب و کار نیز پررونق تر شده‌است.
طرح پیاده‌رو شدن خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در اواخر دهة ۷۰ مطرح شد و پس از تأیید یونسکو برای اجرا به استانداری اصفهان ارسال گردید اما تاکنون به مرحله اجرا نرسید. مسئولان شهری اصفهان بر این باورند که این طرح علاوه بر ایجاد انضباط فیزیکی در محیط شهر و تأمین روانی شهروندان، تبعات بسیار مثبت اجتماعی را در یک فرایند فرهنگی دوسویه در قبال حفظ و پاسداری محیط به دنبال خواهد داشت. نکته قابل توجه در این رویداد تأثیر پویش‌های مردمی بر روی اجرای سیاست‌های شهری است. به نظر می‌رسد مسئولان شهری اصفهان دریافتند که این پویش‌های مردمی می‌تواند مؤثرتر از طرح‌های کارشناسان متخصص کیفیت زندگی در شهر را ارتقا دهد و طرح های تصویب شده را به مرحله اجرا برساند.
1- http://www.isna.ir/news/95031714062/
2- http://donya-e-eqtesad.com/news/291CF077-850E-45AB-AF59-93197A7A9A8F


■ دسته‌بندی:  «طرح و برنامه»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.
پیام‌ها