شنبه ۱ خرداد ۹۵

منازعات شهرداری با دولت: قانونمندی یا گروکشی؟

گزارش تحریریه

درگیری‌هایی شهرداری تهران با دولت که در ماه‌های گذشته کم و بیش به صورت ضمنی و پیرامون موضوع‌هایی همچون شیوة استخدام در شهرداری، مداخلات خشن شهربانان در ماجرای کارواش سعادت‌آباد و ساماندهی مشاغل دستفروشی بروز یافته بود، هفتة گذشته شکلی عینی به خود گرفت و شهرداری با نصب بلوک سیمانی در مقابل دفاتر یک وزارتخانه و یک سازمان، برای چند ساعتی منجر به نابسامانی در کار این دستگاه‌ها شد و چهرة ناپسندی را از رابطة شهرداری پایتخت با دولت به نمایش گذاشت.


درگیری‌هایی شهرداری تهران با دولت که در ماه‌های گذشته کم و بیش به صورت ضمنی و پیرامون موضوع‌هایی همچون شیوة استخدام در شهرداری، مداخلات خشن شهربانان در ماجرای کارواش سعادت‌آباد و ساماندهی مشاغل دستفروشی بروز یافته بود، هفتة گذشته شکلی عینی به خود گرفت و شهرداری با نصب بلوک سیمانی در مقابل دفاتر یک وزارتخانه و یک سازمان، برای چند ساعتی منجر به نابسامانی در کار این دستگاه‌ها شد و چهرة ناپسندی را از رابطة شهرداری پایتخت با دولت به نمایش گذاشت.

ماجرا از چه قرار بود؟
روز شنبه ۱۸ اردیبهشت، شهرداری تهران ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساختمان میراث فرهنگی شهر تهران را پلمپ کرد و با نصبِ بلوک‌ای سیمانی در برابر درِ ورودی دو ساختمان، تصویری از دولت را در انظار عمومی به نمایش گذاشت در حدّ تصویری از یک مغازه‌دار متخلف. دلیل این اقدام، توسعه تجاری و اداری غیر مجاز و عدم پرداخت جریمه به شهرداری عنوان شد. در تشریح این خبر، پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر با شهریار عطری مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه ۶ گفت و گویی داشت۱. او در تشریح این اقدام گفت: "منطقه ۶ قلب اداری و تجاری تهران است و دفاتر و اماکن مختلف دولتی و خصوصی در آن قرار دارند و بسیاری از این مجموعه‌ها توسعه تجاری یا اداری غیر مجاز دادند. عموم شهروندان زمانی که تخلفاتی در زمینه توسعة غیر مجاز و تغییر کاربری انجام می‌دهند پس از صدور احکام ماده ۱۰۰ نسبت به رفع خلاف و یا پرداخت جرائم مربوطه اقدام می‌کنند و حق و حقوق شهر را می‌پردازند". وی سپس در ارتباط با دولت، یادآور شد: "اما مجموعه‌های دولتی با مدیریت شهری همکاری نکرده و از رأی صادر شده تمکین نمی‌کنند".
مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه ۶ در خصوص موضوع تخلف وزارت صنایع گفت: "پرونده مربوط به سال ۷۷ بوده و تخلف این وزارتخانه، تغییر کاربری و تبدیل ۳ طبقه پارکینگ این ساختمان به مسکونی و اداری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق رأی به شماره ۷۷۰۰۰۳۴ مورخ ۷۷.۰۱.۱۸ مبنی بر رفع خلاف انبارهای اداری، توسعه ۲۷۷۹ متر از همکف و طبقه‌های بالای آن، توسعه ۶۹۳ متر و تبدیل ۳۴۴ متر از انباری به اداری و همچنین کسری ۱۴۴ واحدی پارکینگ در ساختمان این وزارتخانه، نسبت به صدور رأی اقدام کرده بود". وی در ارتباط با این پروندة ۲۲ ساله گفت: "همان زمان وزارت صنایع از شهرداری تهران درخواست کرد تا مبالغ جریمه را با یکدیگر حل و فصل کنند. با توجه به مراجعه متعدد همکاران شهرداری و اخطارهای پیاپی، در مذاکرات و بازدیدهای مجدد مسئولان وزارتخانه اعلام کردند که آماده پرداخت عوارض و جریمه‌ها هستند". سپس مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه ۶ توضیح داد که "بعد از سال ۸۲ به بعد وزارت صنایع هیچ پیگیری انجام نداد. به رغم تذکر و اخطارهایی که از سوی شهرداری منطقه به این وزارتخانه شده بود مسئولان این سازمان دولتی اقدام به انجام مذاکره با شهرداری منطقه نکردند. تا اینکه با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، نیوجرسی‌ها در مقابل این سازمان قرار داده شد که توسط عوامل مجموعه مذکور برداشته شده است و این امر نیز خلاف قانون بود".

در مورد قرار دادن بلوک‌های سیمانی مقابل درب سازمان میراث فرهنگی شهر تهران، شهریار عطری می‌گوید: "این سازمان ۸۵۲ متر مسکونی را به تجاری و اداری بدل کرده و براساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، ۶ میلیارد تومان جریمه باید بپردازد. حکم ماده ۱۰۰ برای تخلف سازمان میراث فرهنگی استان تهران مربوط به سال ۷۹ است".

در مورد قرار دادن بلوک‌های سیمانی مقابل درب سازمان میراث فرهنگی شهر تهران، شهریار عطری می‌گوید: "این سازمان ۸۵۲ متر مسکونی را به تجاری و اداری بدل کرده و براساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، ۶ میلیارد تومان جریمه باید بپردازد. حکم ماده ۱۰۰ برای تخلف سازمان میراث فرهنگی استان تهران مربوط به سال ۷۹ است". پس از قرار دادن نیوجرسی، مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان تهران فرصت یکماهه برای وصول بدهی خود خواستند و با موافقت شهرداری منطقه ۶ مقرر شد این نیوجرسی از مقابل این ساختمان برداشته شود.
در این میان به وزارت راه و شهرسازی نیز اشاره شد و مدیر اجرای احکام این وزارتخانه را نیز بی‌نصیب نگذاشت. وی عنوان کرد که وزرات راه، مسکن و شهرسازی که خود را متولی نظارت بر ساخت و ساز در کشور و شهر تهران می‌داند و بعضاً تراکم فروشی و رواج ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر تهران را ناشی از سوء مدیریت شهرداری تهران می‌داند، خود تخلف بسیار بزرگی انجام داده است. وی با اشاره به رأی کمیسیون ماده۱۰۰ در خصوص تخلف بزرگ وزارت راه می‌گوید: "تخلف این وزارتخانه بنای مسکونی مازاد بر تراکم دارد که این رأی مربوط به ساختمان مرکزی وزارتخانه واقع در خیابان آفریقاست. در مجموع بدهی‌های این وزارتخانه در حوزه شهرسازی به ۸۰ میلیارد تومان و حتی بیشتر می‌رسد این در حالی است که نه تنها مسئولان این وزارتخانه برای پرداخت بدهی خود به شهرداری منطقه اقدام خاصی را انجام نداده‌اند حتی در برخی موارد در هنگام مراجعه مأموران به این سازمان برخوردهای بد و نامناسبی را با آن‌ها داشته‌اند.
پرسش آن است که چه شده است که تخلفاتی که سال‌هاست از وقوع آن‌ها می‌گذرد، ناگهان شهرداری تهران را به یاد اجرای قانون انداخته‌اند و تنش شهرداری با دولت به صفِ مقدم صحنة شهر کشیده شده است؟ آیا با توجه به حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت، امکان حل و فصل مسئله در همان سطوح ممکن نبود تا بتوان از چنین نمایشِ قلدرمنشانه‌ای پرهیز کرد؟


قانونمندی یا گروکشی؟
این نخستین مرتبه نیست که شهرداری‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند. در اقدامی مشابه سال گذشته شهرداری مشهد با گذاشتن بلوک‌های سیمانی در مقابل درب اصلی، ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی را پلمپ کرد۲. اقدامی که مدیر کل ارشاد استان آن را غیرمتعارف خواند. در اینجا نیز دلیل این اقدام تغییر کاربری ساختمان این اداره از مسکونی به اداری عنوان شد. در حالی که معاون این اداره عنوان کرد که ساختمان ۵۲ ساله است و هیچ تغییر کاربری انجام نشده است. بحث‌هایی حول این اقدام درگرفت و برخی، علت آن را به واقع کسر بودجه ۵/۱۷میلیارد تومانی سهم کتابخانه‌های مشهد از حساب شهرداری بیان کردند.
اکنون پرسش آن است که چه شده است که تخلفاتی که سال‌هاست از وقوع آن‌ها می‌گذرد، ناگهان شهرداری تهران را به یاد اجرای قانون انداخته‌اند و تنش شهرداری با دولت به صفِ مقدم صحنة شهر کشیده شده است؟ آیا با توجه به حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت، امکان حل و فصل مسئله در همان سطوح ممکن نبود تا بتوان از چنین نمایشِ قلدرمنشانه‌ای پرهیز کرد؟
1- http://www.irinn.ir/news/159427/
2- http://www.tabnak.ir/fa/news/525424/


■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» و «» اشاره شده است.
پیام‌ها