یکشنبه ۶ بهمن ۹۲

طرح تفصیلی تهران بازنگری می‌شود

شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران برای انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، نهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم امروز دوشنبه با حضور ریاست و اعضاء شورایعالی و مقامات استان وشهر تهران تشکیل و پس از بحث و بررسی در ادامه مباحث جلسات قبل در خصوص موضوع مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی تهران با طرح جامع مصوباتی را داشت.

بنابر این گزارش، در این جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که بدین منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شود و پیشنهاد خود را به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه نماید. از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مطلع در جلسات دعوت شود.
همچنین در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد، حتی اگر پیش از این مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارا باشد صادر ننماید.
بنابر این گزارش در این جلسه با توجه به گزارشات ارائه شده در چند جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص شهرهای تهران، کرج، مشهد و سایر کلان‌شهرها با استناد به بند یک ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مشترکاً پیش نویس لوایح مورد نیاز با هدف بازبینی در جهت ایجاد یکپارچگی مدیریت جغرافیایی شهری و تقسیمات کشوری و مالیه محلی و ملی و تبدیل باغات بزرگ‌مقیاس به پارکهای عمومی در کلان شهرها انجام و نتیجه را ظرف سه ماه جهت ارائه به هیئت وزیران تهیه و جهت تصویب به شورایعالی ارائه نمایند.
■ دسته‌بندی:  «حکمرانی شهری»

■ در این مطلب به «» ، «» ، «» و «» اشاره شده است.
پیام‌ها